Prawa Człowieka

“Gdzie tak naprawdę zaczynają się powszechne prawa człowieka? Niedaleko domu – tak blisko, że nie widać tego na żadnej mapie świata. Jest to świat pojedynczego człowieka okolica, w której mieszka; szkoła czy uniwersytet, na który uczęszcza; fabryka, gospodarstwo czy biuro, w którym pracuje. W takich miejscach każdy mężczyzna, każda kobieta i dziecko potrzebują równych praw, równych szans i godnego życia bez dyskryminacji. Jeżeli prawa człowieka nie będą tam respektowane, nie będą też miały znaczenia nigdzie indziej. Bez troski obywateli o ochronę praw człowieka w najbliższym otoczeniu, daremnie będziemy oczekiwać postępu w skali globalnej.” (Eleonora Roosevelt, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka, podczas prac nad przygotowaniem Deklaracji)

 TEORIA PRAW CZŁOWIEKA

 Prawa człowieka to podstawowe standardy przysługujące każdemu  człowiekowi z tytułu człowieczeństwa, z samego faktu bycia  człowiekiem. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez  względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, przekonania  polityczne lub inne, pochodzenie społeczne, pochodzenie narodowe,  orientację seksualną. Prawa człowieka są fundamentem demokracji,  społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

 Podstawy praw człowieka odnaleźć można w większości systemów religijnych i filozoficznych. Źródłem praw człowieka jest godność osobowa człowieka. Rozwój praw człowieka na całym świecie jest głęboko zakorzeniony w walce o wolność i równość. Bez praw człowieka oraz świadomości tych praw, ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu godności.

PRAWA CZŁOWIEKA to:
· Prawa indywidualne – ich podmiotem nie są grupy ludzi, ale pojedynczy człowiek. Wyjątkowo mówi się o ochronie poszczególnych praw grup społecznych, np.: prawa mniejszości narodowych czy prawa uchodźców. Gdy mówimy o prawach człowieka, to myślimy o prawach poszczególnych osób, jednostek należących do tych grup.
· Prawa niezbywalne – żadna władza nie może ich nam odebrać, tak jak żadna osoba nie może zrzec się swoich praw czy zrezygnować z nich. Ludzie posiadają prawa człowieka, nawet jeśli nie uznaje tego prawo ich kraju czy wówczas, kiedy są one naruszane.
· Prawa przyrodzone – istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony; przysługują one każdej osobie z racji urodzenia, faktu bycia człowiekiem.
· Prawa powszechne – są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Dziś, wiele rządów, szczególnie w krajach o ustrojach autorytarnych czy totalitarnych, podważa powszechność praw człowieka. Niezależnie jednak od wyznawanych wartości, religii czy kultury, każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa, czy wolności osobistej.
· Prawa podstawowe – posiadanie tych praw daje człowiekowi możliwość rozwoju i korzystania z wszelkich innych praw; jest to podstawowy standard, którego przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo.
· Prawa naturalne – człowiek posiada je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania.

Prawa człowieka dzielimy na:
· Prawa (prawa pozytywne) – oznaczające obowiązek podjęcia przez władzę działania na rzecz jednostki (np. prawo do sprawiedliwego sądu zobowiązuje państwo do tworzenia systemu sądów, kształcenia sędziów czy zapewnieniu dostępu do sądu dla wszystkich osób). Jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw, a państwo musi zagwarantować ich realizację.
· Wolności (prawa negatywne) – oznaczające obowiązek powstrzymywania się władzy od działań w określonych obszarach naszego życia (np. wolność od tortur zakazuje jakiejkolwiek władzy stosowania tortur wobec jednostki).

Prawa człowieka można podzielić na prawa:
· Osobiste – jak wolność od tortur, prawo do życia, prawo do uznania podmiotowości prawnej.
· Obywatelskie – np. prawo do posiadania obywatelstwa, wolność myśli, sumienia i wyznania.
· Polityczne – jak prawo do zrzeszania się, prawo do wolności opinii, prawo do uczestnictwa w rządzeniu krajem.
· Społeczne – np. prawo do urlopu, prawo do ochrony zdrowia.
· Ekonomiczne – jak prawo do pracy.
· Kulturalne – np. prawo do korzystania z dóbr kultury.

Podział zaproponowany powyżej jest tylko jednym z możliwych, gdyż poszczególni obrońcy praw człowieka oraz prawnicy z różnych krajów oraz kultur przedstawiają to w różny sposób.

Prawa człowieka dzieli się na trzy generacje:
I generacja – obejmuje prawa osobiste, obywatelskie i polityczne, zostały one sformułowane w czasach Oświecenia.
II generacja – to prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, które pojawiły się pod koniec XIX wieku, w związku z coraz bardziej powszechnymi naruszeniami praw robotników.
III generacja – to prawa solidarnościowe takie jak prawo do rozwoju, prawo do czystego środowiska i prawo do pokoju; wciąż istnieje spór, czy są to prawa człowieka, ponieważ mają one raczej charakter zbiorowy, a nie indywidualny. Ich powstanie wiąże się z działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Amnesty International uważa, że wszystkie prawa człowieka są ze sobą nierozerwalnie związane. Wizją Amnesty jest świat w którym są realizowane wszytskie prawa spisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jest to dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. Określa ona prawa człowieka, które mają zasadnicze znaczenie dla godności oraz rozwoju każdego człowieka. Obowiązkiem każdego rządu na całym świecie jest respektowanie, obrona i zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka wszystkich ludzi na ich terytorium.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: